03-6226100
   03-6226100  

מאמרים


מס על העברת מטבע חוץ

השילוב בין גלובליזציה לאינטרנט יצר במהלך השנים מסלול תעסוקה חדש עבור ישראלים רבים, עבודה מהבית, בין היתר עם גורמים מחו"ל. כך אותם ישראלים יכולים לבצע עבודות שונות עם גורמים מכל העולם, כשאת משכורתם הם מקבלים דרך העברה בנקאית של מטבע זר לחשבון הבנק שלהם. דרך פעולה זו עובדת גם כלפי הצד השני כמובן, ישראלים רבים שוכרים עובדים ממדינות שונות ומזכים אותם בחשבון הבנק שלהם במטבע מקומי.

מצב זה של ביצוע פעולות של תשלום לתושב חוץ, מחייב כל את הבנק אשר בו מתבצעת הפעולה, לנכות מס בשווי 25 אחוז מסך התשלום. הניכוי של המס ייעשה בשקלים כשהשער החליפין לצורך כך יהיה השער היציג.

כמובן שמצב זה של תשלום עבור עבודה לעובד מחו"ל, איננו המצב היחידי בו יש לבצע ניכוי מס. למעשה בכל פעולה שנחשבת תשלום לתושב חוץ, מחייבת תשלום מס אלא אם מקבלים פטור עליה, כפי שנוכל לראות בהמשך.

מתי פעולה תוגדר כתשלום לתושב חוץ?

המדינה קבעה מספר פעולות שיוגדרו כפעולות תשלום עבור תושב חוץ, ביניהן, העברה בנקאית, מסירת שיק בנקאי במטבע חוץ או בשקלים, מסירת מזומנים במטבע חוץ או בשקלים וכן זיכוי חשבון במטבע חוץ ובשקלים.

בכל אחד מהמצבים כאמור, יש לנכות מס של 25 אחוז, כשבמקרים מסוימים, מי שישלם את המס, יהיה מי שאמור לקבל את הכסף, כלומר תושב החוץ, ויש מקרים בהם התשלום יבוצע על ידי מי שמעביר אותו ואז הוא יצטרך לשלם סכום גבוה יותר מאשר סכום העברה המקורי.

מתי וכיצד ניתן לקבל פטור מתשלום במס?

בשביל לקבל פטור יש להציג אישורים מפקיד שומה שמאשר זאת, לשם כך יש לפנות אל רואה חשבון בשביל שיציג מכתב שיסביר מדוע יש להעניק את האישור. מומלץ לפנות קודם אל יועץ מס, שיבחן את הנושא.

כמו כן ניתן לקבל פטור מתשלום במס, אם מדובר בהעברה שנמצאת ברשימת תשלומים אשר מוכרת כפטורה ממס או על ידי חברה שמוגדרת על ידי רשויות המס כ"חברה מיוחדת". בנוסף, ניתן לבצע ניכוי מס מופחת במקרים בהם מדובר על העברה בנקאית למוסדות כספיים או כריבית על אשראי לספקים.

כאמור, בשביל לקבל פטור מתשלום מס או הפחתה חלקית של תשלום המס יש לקבל אישור מפקיד שומה לשם כך. על מנת לקבל את האישור, מומלץ לעבוד באופן צמוד עם רואה חשבון וכן עם יועץ מס, שידעו כיצד לגשת לעניין, מתי ניתן לקבל פטור ומתי לא, אלו פרצות קיימות שמאפשרות להימנע מתשלום מס ועוד.

חברות שמעסיקות עובדים בחו"ל או כל גורם אחר שעובד עם גורמים שנחשבים תושבי חוץ, צריכים להכיר את הנושא מקרוב, על מנת שיוכלו לבצע תכנון נכון של התקציב וכן תכנון מס תואם. 

מאמרים נוספים
credit cards
Change Place
  03-6226100 03-6226100
כל הזכויות שמורות לחברת סי.פי.אל. פיננסים בע"מ © Webnoise - קידום ובניית אתרים
Hosted by
spd.co.il